رضا محمدی قایقچی، از مؤسسان بازار و دیوار هستم. به زودی دانشجوی رسانه‌های جدید و فرهنگ دیجیتال می‌شوم. مطالب این صفحه به این زودی‌ها به‌روز نمی‌شوند، و علی‌الحساب قصد دارم برای نوشتن مطالب فارسی از ویرگول استفاده کنم.